CZ.1.04/3.4.04/76.00108

výherci 2. kolo

Důvěra, svoboda, přátelské vztahy a péče o děti pro zaměstnané rodiče. Tak vítězní zaměstnavatelé presentují své benefity.


Soutěž Firma pro rodinu 2014 skončila, její druhý ročník vyhráli zaměstnavatelé z neziskového sektoru. Protože soutěž neměla povinná kritéria v oblasti podpory slaďování práce a rodiny, a byla založena na oblíbenosti a sympatiích jednotlivých nominovaných firem veřejností, zeptali jsme se zástupců několika nominovaných firem, jak skutečně podporují zaměstnanost rodičů s malými dětmi.

Prvním čtyřem jsme položily 3 otázky, podívejte se na jejich odpovědi:

 

Školské zařízení pro environmentální vzdělávání LIPKA (1. místo v Jihomoravském kraji,1007 hlasů):

Vedení Lipky záleží na tom, aby její zaměstnanci byli spokojení a do práce chodili rádi.

1. Jak jste dozvěděli o soutěži a kdo vás nominoval

O soutěži jsme se dozvěděli na akci, kde byly předávány ceny loňským vítězům. Nominovala nás tuším osoba z veřejnosti.

2. Jaké benefity poskytujete rodičům zaměstnaným ve vaší společnosti, jak jim vycházíte vstříc

Hned v počátku je nutné podotknout, že všechny vztahy na Lipce jsou založeny na přátelské bázi, a tak je jakýkoli problém či netradiční požadavek vždy vyřešen domluvou ke spokojenosti obou stran. Vedení Lipky záleží na tom, aby její zaměstnanci byli spokojení, do práce chodili rádi a o problémech mohli mluvit se svými nadřízenými.

3. Jak komunikujete s rodiči na MD a RD

Svým zaměstnankyním na mateřské či rodičovské dovolené Lipka nabízí zkrácené úvazky, aby se v případě zájmu mohly částečně vrátit k práci, ve které se realizují a přináší jim potěšení. Tyto zkrácené úvazky využívají také rodiče, jejichž děti již sice nastoupily do mateřské či základní školy, ale oni jim chtějí věnovat více času.

Zaměstnanci na rodičovské dovolené využívají možnosti přivést své děti na pracoviště během dne. Prostory pracovišť Lipky – učebny, klubovny a především jejich přírodní zahrady – umožňují dětem příjemný pobyt, aniž by bylo třeba zřizovat herny právě pro tento účel. Pokud to náplň práce dovoluje, mohou zaměstnanci Lipky pracovat také z domova a přizpůsobit si pracovní režim tak, aby jim vyhovoval. Lipka dále pořádá pravidelná setkání zaměstnanců na mateřské či rodičovské dovolené na některém ze svých pracovišť. Tato setkání jsou velmi oblíbená a oceňovaná především proto, že rodiče tak neztrácí kontakt se svými kolegy.

Odpovídala Hanka Korvasová, ředitelka

Centrum Kašpar,o.s. (1. místo v Libereckém kraji,917 hlasů):

Pokud dáme zaměstnaným šanci, důvěru a svobodu, organizaci se to vrátí ve vysokém pracovním nasazení.

1. Jak jste dozvěděli o soutěži a kdo vás nominoval

O soutěži jsme se dozvěděli z e-mailu, ve kterém jste nás informovali o naší nominaci v soutěži. Kdo nás nominoval netušíme, mohl/a to být některý/á z našich klientů/ek.

2. Jaké benefity poskytujete rodičům zaměstnaným ve vaší společnosti, jak jim vycházíte vstříc

Pravidelně zjišťujeme potřeby našich zaměstnaných, abychom na ně mohli pružně reagovat. Z našich šetření vyplývá, že naši zaměstnaní z možných benefitů preferují ty, které jim umožňují slaďování různých životních rolí. Máme bohaté zkušenosti s nejrůznějšími formami pružného uspořádání práce. Využíváme pružnou pracovní dobu, možnost práce z domova, práci na částečné úvazky. Pokud dáme zaměstnaným šanci, důvěru a svobodu, organizaci se to vrátí ve vysokém pracovním nasazení, v souznění s cíli a posláním organizace, v loajalitě i přátelském duchu na pracovišti. Někdy může být těžké udělat ten první krok, ale vložená důvěra se většinou vrátí zpět.

Kromě flexibilních forem organizace práce rodičům malých dětí konkrétně nabízíme:
- možnost mít dítě s sebou na pracovišt
- letní příměstský tábor
- hlídání dětí v nárazových situacích, například na doléčení po nemoci

Lidem, kteří náleží k tzv. sendvičové generaci, tedy těm, kteří pečují ještě o nesamostatné děti a zároveň o potřebného blízkého člověka nabízíme pro nárazové situace odlehčovací službu (respitní asistenci). Jedná se o profesionální službu asistence při doprovodu k lékaři, vyzvednutí léků, pomoc při stravování, doprovázení během nejrůznějších životních situacích, společnost v nemoci.

Hlavním přínosem těchto benefitů je kontinuita v práci a méně stresu zaměstnaných při práci z důvodu nesouladu svých životních rolí. A fakt, že děti jsou spokojené a o nemocné členy domácnosti je dobře postaráno je pro nás také důležitý. Navíc v tom spatřujeme společensky odpovědné chování, které pozitivně ovlivňuje region, ve kterém působíme.

3. Jak komunikujete s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené

V rámci managementu rodičovských dovolených zjišťujeme potřeby před nástupem a dále v průběhu RD. Cíleně udržujeme kontakt v průběhu celé rodičovské dovolené, zveme na formální i neformální akce. Plánujeme návrat do zaměstnání.

Pro naše zaměstnané také pořádáme řadu neformální  akcí (výlety, společná setkání, ples, budování týmu apod.).

A jednu z neformálních akcí, která je určena pro celé rodiny našich zaměstnaných, ale také klientů a klientek našeho centra a další partnerské organizace, právě připravujeme. V pátek 25. dubna od 16 hodin pořádáme Rej čarodějů a čarodějnic. Pro děti budou připraveny tvůrčí dílničky, pro dospělé pečení buřtů a trdelníků. Nebude chybět ani kulturní vložka ve formě kramářské písně. A hlavně se těšíme na přátelské setkání.

Na otázky odpovídala předsedkyně představenstva, paní Ivana Sulovská.

 

Agro Český ráj (2.místo v Libereckém kraji 782 hlasy):

Agráček nabízí pravidelné i nepravidelné hlídání dětí  v malých skupinách

1. Jak jste se dozvěděli o soutěži, kdo vás nominoval?

Naše společnost AGRO Český ráj a.s. dlouhodobě klade důraz na  prorodinnou politiku. O soutěži jsme se  dozvěděli na webových stránkách  Prostoru pro rodinu.

2. Jaké benefity nabízí vaše společnost rodičům s malými dětmi, kteří jsou u Vás zaměstnaní.

  

Jak již bylo řečeno, naše společnost dlouhodobě klade důraz  na prorodinnou politiku ve vztahu k našim zaměstnancům. Důkazem je vznik dětského klubu Agráček, který provozujeme od začátku roku 2014 v přízemí administrativní budovy na Všeni. Dětský klub poskytuje péči o  děti předškolního věku (i mladších tří let). Agráček nabízí pravidelné i nepravidelné hlídání dětí  v malých skupinách, individuální přístup.  Prioritní pořadi při naplňování kapacity Agráčku mají děti našich zaměstnanců. Zvýhodněná sazba za hlídání je   samozřejmostí.

3. Jak komunikujete s rodiči na MD a RD, udržujete s nimi během péče o děti kontakt?

V současné době žádný z našich zaměstnanců není  na mateřské, rsp. rodičovské dovolené. Se zaměstnanci, kteří dříve byli na mateřské, rsp. rodičovské dovolené jsme pravidelně komunikovali,  těšil  nás zájem rodičů o dění ve společnosti.

 

Děkuji, s pozdravem
Ing. Jiří Drahoňovský
Ředitel Agro Český ráj, a.s.

 

Chemila, spol.s.r.o. (2.místo v Jihomoravském kraji, 555 hlasů):

1. Jak jste dozvěděli o soutěži, kdo Vás nominoval?

Soutěže jsme se zúčastnily i minulý rok, takže jsme o ní věděly.

2. Jaké benefity nabízí vaše společnost rodičům s malými dětmi, kteří jsou u Vás zaměstnaní.

Největším benefitem je hlídání dětí přímo ve firmě. Dále pak možnost zkráceného úvazku, pohyblivé pracovní doby, neplaceného volna při dlouhodobé nepřítomnosti, odpočinková místnost atd. Od loňska se u nás ve firmě naštěstí nic nezměnilo.

3. Jak komunikujete s rodiči na MD a RD, udržujete s nimi během péče o děti kontakt?

S rodiči komunikujeme výborně. Foto je z firemní akce.


Prostor pro rodinu o. s. | info@prostorprorodinu.cz
Vytváření nástrojů pro zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji
Firma pro rodinu 2012-2013
Vzdělávací program pro osoby pečujcí o malé a předškolní děti
Design by Lenka Molková & Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian
Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian