CZ.1.04/3.4.04/76.00108

zahraniční stáž

Pro pečující a zaměstnavatele připravujeme společnou odbornou stáž na téma péče o malé děti a slaďování pracovního a rodinného života ve Skotsku.


Prostor pro rodinu o. s. | info@prostorprorodinu.cz
Vytváření nástrojů pro zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji
Firma pro rodinu 2012-2013
Vzdělávací program pro osoby pečujcí o malé a předškolní děti
Design by Lenka Molková & Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian
Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian