CZ.1.04/3.4.04/76.00108

nástroje pro-rodinné politiky

Čím se vyznačují nástroje pro rodinné politiky?


Umožňují rodinám s dětmi najít rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem

Podporují oba rodiče v kariérním růstu a zároveň jim umožňují trávit dostatek času s dětmi

Podporují rodinu jako celek a přispívají k lepší pohodě zaměstnanců a zaměstnankyň

Jaké jsou nástroje pro rodinné politiky?


Flexibilní pracovní doba

Kariérní růst a možnost seberealizace a dalšího vzdělávání pro oba rodiče

Podpora a udržování kontaktu během mateřské a rodičovské dovolené a při návratu do zaměstnání

Zajištění hlídání dětí pro rodiče s dětmi

Firemní benefity pro rodiče s dětmi

Podpora prarodičů při zapojení se do péče o děti

Jaké výhody vám může přinést jejich využití?


Spokojenější a loajálnější personál

Motivovaní zaměstnanci a zaměstnankyně ochotní udělat i něco navíc

Atraktivní zaměstnavatel: pověst „dobré firmy“ a žádaného zaměstnavatele

Udržení kvalifikovaných zaměstnanců a zaměstnankyň – přenos zkušeností

Nižší investice do zaškolování nové pracovní síly a nábor nového personálu

Hlídání dětí jako konkurenční výhoda pro rodiče s dětmi (budoucí zaměstnance/kyně)


Prostor pro rodinu o. s. | info@prostorprorodinu.cz
Vytváření nástrojů pro zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji
Firma pro rodinu 2012-2013
Vzdělávací program pro osoby pečujcí o malé a předškolní děti
Design by Lenka Molková & Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian
Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian