CZ.1.04/3.4.04/76.00108

kulaté stoly

Během projektu pořádáme kulaté stoly v Libereckém a Jihomoravském kraji, na kterých se spolu se zástupci státní, soukromé i neziskové sféry zabýváme problematikou poskytování služby péče o malé děti.

Brno 23.4. Krajský úřad Jihomoravského kraj

Na tomto setkání jsme předaly ocenění v soutěži Firma pro rodinu, a představily mini-audit služeb péče o děti.

M. Ambrozková se čtyřměsíční Marjánkou uvítaly diskutující.

Pan náměstek BC. Roman Celý otevřel diskusi k pro-rodinným opatřením u zaměstnavatelů.

K. Nedělová spolu s V. Novákovou předávají cenu "Firma pro rodinu".

(Fotografie: Jef Kratochvíl)

 

 

 

 

První Kulatý stůl na Krajském úřadě v Liberci

1. Kulatý stůl na téma práce a rodina se usktečnil 20.8. na krajském úřadě v Liberci. Ne Kulatém stole mimo jiné informovala Mgr. Lydie Keprová z oddělení péče o rodinu MPSV o připravované novele zákona o Dětské skupině. Dětská skupina je zařízení péče o malé děti, které nespadá pod živnostenský zákon.Dalšími hosty byly paní tajemnice TUL Mgr. Ilona Sovová, která je garantkou dětského koutku na TUL, a paní Petra Čuňátová koordinátorka miniškolky Pumpkin v České Lípě.

 

 

KS v Semilech

 

 

KS v České Lípě 28.11. 2013

 

 

Na Kulatém stole ve Vyškově se 7.3. 2014 diskutovalo hlavně o připravovaném zákonu o dětských skupinách.

 

Kulatý stůl zahájil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Bc. Roman Celý

 

Mgr. Jiřina Pipková MPSV,místostarosta Vyškova Břetislav Usnul a bc. Roman Celý

 

 

Liberecký kraj:

20.8. 14.30-17.00 hod., Krajský úřad Liberec

26.9. 14.30-17.00 hod., Městský úřad v Semilech

9.10. 14.30-17.00 hod., radnice Železný Brod

Jihomoravský kraj:

21.9. 11.00-14.40 hod., Klub Ratolest, Centrum „PRO“ Blansko
článek o proběhlé akci

18.10. 14.00-17.00 hod., Hodonín

23.4. 2013, Brno, viz níže. program


Záštitu nad Kulatými stoly i soutěží převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. M. Hašek, v Libereckém kraji starosta města Semil Mgr. Jan Farský.


Prostor pro rodinu o. s. | info@prostorprorodinu.cz
Vytváření nástrojů pro zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji
Firma pro rodinu 2012-2013
Vzdělávací program pro osoby pečujcí o malé a předškolní děti
Design by Lenka Molková & Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian
Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian