CZ.1.04/3.4.04/76.00108

pravidla

  1. Soutěž pořádá a spravuje občanské sdružení Prostor pro rodinu, o.s. (dále jen „pořadatel soutěže“) v rámci projektu „Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“ financovaném v OPLZZ Evropským sociálním fondem. Soutěže se mohou účastnit zaměstnavatelé státní, soukromé i neziskové sféry s více než 5 zaměstnanci a s působností převážně v Libereckém a Jihomoravském kraji.

  2. Přihlásit firmu do soutěže může vedení firmy, její zaměstnanci nebo osoba, které vnímá firmu, firemní politiku nebo činnost firmy jako pro-rodinnou. Nominace firmy probíhá výhradně přes webové stránky www.firmaprorodinu.cz, kde lze hlasovat i pro již nominované firmy.

  3. Po přihlášení do soutěže pořadatel soutěže informuje nominovanou firmu o její nominaci a ověří správnost přihlašovacích údajů.

  4. Hlasování pro jednotlivé firmy ve 2. kole probíhá v měsících květen 2013 -březen 2014. Vítězem soutěže se stává zaměstnavatel s největším počtem hlasů k poslednímu dni v měsíci březnu 2014 . Průběžné výsledky hlasování budou zpřístupněny na webových stránkách www.firmaprorodinu.cz.

  5. Výhry v soutěži jsou přidělovány vítězným zaměstnavatelům. Výhry v soutěži rozděluje výhradně pořadatel soutěže na základě přidělených bodů.

  6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže firmu, která nebude mít řádně vyplněné povinné přihlašovací údaje

  7. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne v průběhu května 2014 a budou o něm informováni všichni přihlášení zaměstnavatelé.

  8. Výhry do soutěže jsou součástí projektu „Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“.

  9. Zaměstnavatelé se do jednotlivých ročníků soutěže mohou hlásit i opakovaně.

  10. Soutěž "Firma pro rodinu" je pořádána v rámci projektu "Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji", proto na věcné ceny pro vítěze soutěže mají nárok v letech 2012-2014 pouze společnosti z Libereckého a Jihomoravského kraje.


Prostor pro rodinu o. s. | info@prostorprorodinu.cz
Vytváření nástrojů pro zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji
Firma pro rodinu 2012-2013
Vzdělávací program pro osoby pečujcí o malé a předškolní děti
Design by Lenka Molková & Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian
Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian