CZ.1.04/3.4.04/76.00108

péče o děti

Aby rodiče při návratu do práce mohli nalézt ve svém okolí spolehlivou pomoc při péči o děti napomáháme vzniku zařízení, které poskytují službu péči o děti.

Podívejte je na naše modelové pracoviště.

Osobám, které přemýšlí jak poskytovat službu péče o děti profesionálně a chtějí si ujasnit, co práce s dětmi skutečně obnáší, nabízíme Motivační kursy.

Pečujícím, kteří chtějí získat odbornost v péči o děti, nabízíme Odborný vzdělávací Kurs péče o děti.


Prostor pro rodinu o. s. | info@prostorprorodinu.cz
Vytváření nástrojů pro zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji
Firma pro rodinu 2012-2013
Vzdělávací program pro osoby pečujcí o malé a předškolní děti
Design by Lenka Molková & Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian
Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian