CZ.1.04/3.4.04/76.00108

pro zaměstnavatele

Vážení zaměstnavatelé v Libereckém a Jihomoravském kraji

Rádi bychom Vás nadchli pro slaďování pracovního a rodinného života, a proto jsme připravili několik setkání se zástupci státu, rodiči, dalšími zaměstnavateli a odbornou veřejností.

Zveme Vás na informační setkání u kulatého stolu, kde představíme zaměstnavatelům možnosti a nástroje fungování slaďování práce a rodiny.

Možná se již orientujete v této problematice, případně se setkáváte i s konkrétními příklady situace, kdy bylo obtížné sladit nároky v zaměstnání s fungováním rodiny, anebo pátráte po dalších nových informacích.

Proto Vás srdečně zveme na Kulatý stůl, kde bude možnost o situaci diskutovat a nabídneme Vám příklady, které lze využít jako praktická řešení a pro firmu jsou jednoznačně výhodná.

Pro ty z Vás, kteří si uvědomují důležitost slaďování práce a rodiny a již v této oblasti něco podnikají, jsme připravili soutěž Firma pro rodinu.

O soutěži

Nominovat Vás může kdokoli a hlasovat může také každý, podle toho zda si všiml vaší snahy podpořit rodiče v práci.

Hlavní cenou pro vítěze je skleněná plastika a exkurze do zařízení péče o děti ve Skotsku.

Dále můžete získat zdarma miniaudit pro-rodinné politiky vaší firmy a v případě, že uvažujete o zřízení dětské skupiny nebo dětského koutku pro děti vašich zaměstnanců, můžeme vám poskytnout příspěvek na vybavení a náklady na mzdu dvou našich školených pečujících.

Zároveň se zapojením do projektu můžete prezentovat na putovní fotografické výstavě, která půjde napříč Libereckým a Jihomoravským krajem a v časosběrném dokumentárním filmu, který připravujeme o problematice slaďování práce a rodiny.


Prostor pro rodinu o. s. | info@prostorprorodinu.cz
Vytváření nástrojů pro zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji
Firma pro rodinu 2012-2013
Vzdělávací program pro osoby pečujcí o malé a předškolní děti
Design by Lenka Molková & Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian
Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian