CZ.1.04/3.4.04/76.00108

o projektu

Realizaci projektu „Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“ zahájilo občanské sdružení Prostor pro rodinu v březnu 2012. Hlavním cílem projektu je vytvořit účinné nástroje pro slaďování rodinného a pracovního života a obeznámit zaměstnavatele v Libereckém a Jihomoravském kraji s jejich využitím při uplatňování pro rodinné politiky vůči svým zaměstnancům.

Obsahem projektu je tvorba a realizace komplexního motivačního programu pro poskytování služby péče o děti pro osoby ohrožené na trhu práce a následná realizace odborného kurzu pro získání potřebných kompetencí. Vyškolené OSVČ budou moci nabídnout své služby rodičům i zaměstnavatelům v obou krajích. Pro tyto účely budou zřízena modelová pracoviště.
Zároveň bude zrealizována osvětová motivační kampaň pro zaměstnavatele o uplatňování pro rodinné politiky v praxi, jejíž součástí bude pořádání Kulatých stolů se zaměstnavateli i soutěž „Firma pro rodinu“.
Součástí projektu je také osvětová kampaň pro veřejnost, která zahrnuje putovní fotografickou výstavu a projekci filmu s ukázkami využívání služeb péče o děti u zaměstnavatelů v ČR i zahraničí.

Partnery projektu jsou město Semily a Jihomoravský kraj. Projekt je financován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Prostor pro rodinu o. s. | info@prostorprorodinu.cz
Vytváření nástrojů pro zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji
Firma pro rodinu 2012-2013
Vzdělávací program pro osoby pečujcí o malé a předškolní děti
Design by Lenka Molková & Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian
Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian