CZ.1.04/3.4.04/76.00108

hlavní stranaVítejte!

Na stránkách určených pro zaměstnavatele,kteří naslouchají svým zaměstnancům i klientům a snaží se vytvářet podmínky vhodné pro sladění práce a rodiny.

Pro všechny, kteří pečují o malé děti odborně, anebo se o to snaží.

Pro rodiče a veřejnost, která snahy zaměstnavatelů a pečujících sleduje, využívá a může je ohodnotit třeba nominací a hlasováním v soutěži Firma pro rodinu.

Stránky jsou součástí projektu v OPLZZ "Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji".

Projekt realizuje sdružení Prostor pro rodinu,o.s., které napomáhá ke vzniku nestátních zařízení péče o malé děti a vzdělává osoby, které si přejí profesionálně pečovat o malé děti v těchto zařízeních.


Prostor pro rodinu o. s. | info@prostorprorodinu.cz
Vytváření nástrojů pro zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji
Firma pro rodinu 2012-2013
Vzdělávací program pro osoby pečujcí o malé a předškolní děti
Design by Lenka Molková & Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian
Running on LadyDii v.1.406.25 by pkristian